Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.

Zorg op maat

In het GO! Atheneum Aalst verdient elke leerling zorg “op maat”. Dit betekent individuele en gedifferentieerde begeleiding, remediëring en opvolging. Daarnaast zorgen wij ook voor een stimulerende, leerlingvriendelijke en motiverende leeromgeving waarin jongeren zichzelf en hun kwaliteiten leren kennen en ontplooien.

Het leerbeleid wordt door het hele schoolteam gedragen. Leerlingen kunnen steeds terecht bij de leerkrachten en in het bijzonder bij de klasleraren. Daarnaast zijn er ook de opvoedsters, de studiecoaches en de leerlingenbegeleiders. Deze laatsten vormen een schakel tussen leerlingen onderling, leerlingen en ouders, leerlingen en leerkrachten, leerlingen en directie. Ze staan, samen met het CLB, in voor de begeleiding van leerlingen met socio-emotionele problemen. We geven leerlingen met leerstoornissen bijzondere aandacht zodat ook zij, met de nodige ondersteunende maatregelen hun studies met goed resultaat kunnen doorlopen.
Iedere leerling wordt tijdens zijn schooltijd in het Atheneum begeleid bij zijn studiemethode en studiekeuze. Op verschillende momenten, in hun schoolloopbaan moeten leerlingen belangrijke, weloverwogen keuzes maken. Het schoolteam, en in het bijzonder de leerlingenbegeleiders en studiecoaches, zorgen ervoor dat leerlingen goed ingelicht en voorbereid de overstap naar een studierichting in een volgende graad maken.
Het is immers belangrijk bij zo’n scharniermoment niet alleen rekening te houden met resultaten en capaciteiten, maar ook met persoonlijkheid, aanleg, motivatie, interesses en inzet.
Voor elke overstap en keuze die moet gemaakt worden, zijn er aangepaste infosessies en proeflesjes, zowel naar de ouders als naar de leerlingen gericht.
De overstap naar het hoger onderwijs wordt extra begeleid i.s.m. het CLB via specifieke activiteiten.

Leren leren

Wij bieden hulp bij het verwerven van een goede studiemethode.
In de eerste graad wordt er vooral klassikaal gewerkt rond ‘leren leren’. Er wordt o.m. aandacht besteed aan het maken van de boekentas, het gebruiken van de agenda alsook het opstellen van een studieplanning. Daarnaast geven de vakleerkrachten ook tal van vakspecifieke leertips.
In de eerste graad kunnen de leerlingen ook terecht in huiswerkklas of remediëringslessen Nederlands, wiskunde of vreemde talen, waar de begeleidende leerkracht hulp biedt bij het maken van huiswerk, het voorbereiden van toetsen of remedieert waar nodig.

In de tweede graad en derde graad is ‘leren leren’ niet langer een klassikaal gebeuren. De leerkrachten besteden uiteraard in de les aandacht aan (vakspecifieke) leertips. Voor leerlingen die moeite hebben met studeren, organiseren we ook enkele sessies ‘leren leren’. Hierbij bekijken we – in kleine groepjes - de studiemethode van de leerling en herhalen we de algemene studietips.

We bieden de leerlingen van het derde jaar ook de kans om naar de remediëringslessen vreemde talen, wetenschappen of wiskunde te gaan.

Uiteraard vormen ook het remediëringstraject (zie rapport) en inhaallessen een onderdeel van ‘leren leren’.

Wie problemen ondervindt bij het verwerken van leerstof of twijfels heeft over zijn/haar studiekeuze, kan steeds terecht bij de leerlingenbegeleiding/studiecoaches.

 

Go! Atheneum, Graanmarkt 14,
9300 Aalst,
tel.: 053/76 96 20
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be