Kies zeker voor wetenschappen als je

  • de wereld rondom je wil verklaren vanuit wetenschappelijke theorieën.
  • het antwoord wil weten op vragen als ‘Wat is een regenboog?’ ‘Waarom is het zo moeilijk aids te behandelen?’ en ‘Hoe maak je zelf gel?’
  • je in allerlei proefjes de handen uit de mouwen wil steken
  • je gepassioneerd bent door feiten, experimenten, waarnemingen, veldwerk
  • je graag feiten kritisch analyseert en opzoekingen doet in naslagwerken

In deze studierichting ligt de nadruk op de wetenschappen en de wiskunde. Voor fysica, chemie en biologie worden telkens twee lestijden voorzien, wat een diepgaande en uitgebreidere aanpak betekent.

Inhoud poolvakken natuurwetenschappen

Tweede graad
In de lessen biologie ontdek je stap voor stap het volledige menselijke lichaam. Waarom zijn tienerhersenen nog niet af? Waarom zweet je in de sauna? Je komt ook alles te weten over je voeding. Is cola zero nu écht ongezond? Vet is de vijand...of toch niet? Je leert hoe uit slechts twee celletjes zich een hele baby ontwikkelt, een verbluffend verhaal.
In het gedeelte over de natuur gaan we samen op stap en doe je zelf onderzoek van water en bodem. We besteden ook aandacht aan de milieuproblematiek van onze planeet. Overbevissing, bosbranden, overstromingen,.... zijn items die niet meer weg te denken zijn uit het nieuws en het zal aan een nieuwe generatie wetenschappers zijn om de uitdagingen van/voor onze planeet het hoofd te bieden.
Tijdens de lessen chemie worden waarnemingen en feiten uit het dagelijks leven als uitgangspunt gebruikt voor boeiende lessen. Waarom roest ijzer? Waarom is mayonaise maken vaak lastiger dan het klinkt? Welke informatie uit de wereldberoemde tabel van Mendeljev kan je gebruiken om te bepalen hoeveel suiker er kan oplossen in een liter water? De gevarieerde leerstofonderdelen gaan uiteraard gepaard met eigen experimenten, waarbij de nadruk ligt op veilig, wetenschappelijk en gestructureerd werken.
In het vak fysica bereken je onder meer je eigen vermogen en kan je zelf ondervinden waarom olie op water drijft. Bovendien voer je tal van proeven uit die je de basisprincipes bijbrengen over golven, geluid en trillingen. Verder staan krachten, mechanica en energie op het programma en kernfysica, waarin je alles te weten komt over radioactiviteit. In de lessenreeks rond elektriciteit en magnetisme kan je proeven van verrassende experimenten,
waarbij effectief je haar recht komt te staan. Doorheen alle vakken worden de basisprincipes van de wetenschappelijke methode bijgebracht en leer je om kritisch in de literatuur en op het internet feiten van fictie te onderscheiden. Coronamythes? Daar trappen onze wetenschappers niet in!

Zowel in het derde als in het vierde jaar is er één lesuur STEM project. In het vierde jaar krijgen de leerlingen ook één lesuur informaticawetenschappen.

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting verwerven via een extra uur wiskunde of Duits de nodige voorkennis voor een vlotte doorstroom naar de derde graad.

 Derde graad
Tijdens een zevental lesuren per week benader je samen met de leerkrachten chemie, fysica, biologie en aardrijkskunde de fenomenen die we dagelijks waarnemen op een wetenschappelijke wijze. Je leert correct rapporteren en vlot en efficiënt werken in één van de uitgeruste laboratoria.

Je leerkrachten besteden bovendien extra aandacht aan een studiehouding afgestemd op hogere studies in een wetenschappelijke richting, zodat je met voldoende bagage vertrekt naar de hogeschool of de universiteit. In de vrije ruimte kan je onder andere kiezen voor een grondige voorbereiding op het toelatingsexamen arts/tandarts of een uitdieping van het vakgebied bio-technologie. Gaandeweg ontdek je wat jouw echte passie is!

In de derde graad voer je (voor het realiseren van je onderzoekscompetentie) ook een eigen wetenschappelijk experiment uit dat je opstelt, beschrijft en presenteert. Het maken van je eigen parfum, het ontwerpen van de perfecte pamper of het ontwarren van de mobiliteitsknoop in Aalst zijn maar enkele van de boeiende onderwerpen die de afgelopen jaren aan bod kwamen.

In de derde graad zijn natuurwetenschappen poolvakken in de richtingen economie-wetenschappen, moderne talen-wetenschappen, sportwetenschappen en wiskunde-wetenschappen.

En daarna?

Economie - Wetenschappen

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Je kan een studierichting kiezen in het academisch onderwijs (bv. economische en toegepaste economische wetenschappen en verkeerskunde, medische en paramedische wetenschappen …) of in het hoger professioneel onderwijs (handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg …). Ook management, accountancy, marketing, fiscaliteit, financiën, logistiek, lerarenopleiding, enz. behoren tot de mogelijkheden. Het wetenschappelijke luik bereidt voor op studies medische en paramedische wetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, bio-ingenieur, chemie, biologie, fysica, enz.

Moderne talen - Wetenschappen

Deze studierichting biedt tal van mogelijkheden om verder te studeren, bijvoorbeeld: taal- en letterkunde, vertaler/tolk, communicatiewetenschappen, toerisme, lerarenopleiding talen, journalistiek, enz. Het wetenschappelijke luik bereidt voor op studies medische en paramedische wetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, bio-ingenieur, chemie, biologie, fysica, enz.

Sportwetenschappen

Deze studierichting biedt tal van mogelijkheden om verder te studeren, bijvoorbeeld: bedrijfsmanagement: sport-en cultuurmanagement, ergotherapie, secundair onderwijs: bewegingsrecreatie of lichamelijke opvoeding, sport en bewegen, toegepaste gezondheidswetenschappen, lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, enz. Het wetenschappelijke luik bereidt voor op studies medische en paramedische wetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, bio-ingenieur, chemie, biologie, fysica, enz.

Wetenschappen - Wiskunde

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen. Aansluitend op de wiskundige component kan je bijvoorbeeld kiezen voor ingenieurswetenschappen, computerwetenschappen, architectuur, lerarenopleiding, fysica, enz. Het wetenschappelijke luik bereidt voor op studies medische en paramedische wetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, bio-ingenieur, chemie, biologie, fysica, enz.

 

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be
tel. GM voor 1e en 2e jaar: 053/46.64.03
tel. GM voor 3e jaar: 053/46.64.01
tel. GM voor 4e jaar: 053/46.64.02
tel. BP voor 5e en 6e jaar: 053/46.64.06


Welkom bij het Go! Atheneum Aalst
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site. Deze kan je niet weigeren als je op de site verder surft:
  • De sesie-cookie van deze site
  • De cookie om bij te houden of je al dan niet toestemming geeft voor cookies
Andere cookies verhogen het gebruikersgemak.
U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.