Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.

De studierichting Sport realiseert de vormingsdoelen van het ASO. De pool sport richt zich in het bijzonder naar een harmonische persoonlijkheidsvorming waarbij de sportcomponent een extra vormingsmiddel is. Ze spreekt vooral jongeren aan die zowel studiegericht als sportminded zijn, waarbij een intense lichaamsbeleving een motivatie betekent voor hun studieloopbaan.

De leerlingen die in het eerste jaar van de eerste graad de keuze maken voor twee uren extra sport doen dit met het oog op een verdere opleiding sport vanaf het derde jaar ( 3 uren extra sport vanaf het derde jaar, 4 uren extra vanaf het vijfde jaar met daar bovenop de 2 uren van de basisvorming), uit sportieve ingesteldheid, bewegingsnood, of uit overwegingen van de totale ontwikkeling van de persoonlijkheid.

De pool sport in de tweede en derde graad bouwt verder op de basisvorming in de eerste graad. De bewegingsgebieden van lichamelijke opvoeding worden enerzijds uitgebreid en anderzijds uitgediept. Het verfijnen van bewegingsvaardigheden, het inzichtelijk toepassen van strategieën en het verbeteren van het individuele niveau vormen de hoofdmoot van het onderdeel sport. Theoretische inzichten over bewegen, analyse van uitvoeringen, aspecten van gezondheid en het sociaal functioneren worden aangeboden uitgediept en verder uitgewerkt.

Gedurende deze zesjarige cyclus krijgen de leerlingen een waaier van sporten en bewegingsvormen aangeboden in de reguliere lestijden, tijdens de sportdagen of gedurende de extramurale activiteiten. De aangeboden sporten zijn bevoorbeeld voetbal, basketbal, volleybal, floorbal, badminton, tennis en mini-tennis, honkbal, atletiek, zwemmen, reddend zwemmen, dans en ritmiek, gymnastiek en verdedigingssporten. De diversiteit wordt nog aangedikt met de meer natuurgebonden en vrijetijdsrelevante activiteiten. We denken dan aan ski, snowboard, muurklimmen, bowlen, mountainbike, langlauf, oriëntatietochten, touwenparcours, teambuilding, vlottenbouw, kajak, kano…

Deze ASO-richting, met zijn sterk onderbouwde wetenschappelijke pijlers ( wiskunde, chemie, fysica, biologie en aardrijkskunde…) vormen de wetenschappelijke basis naast de klassieke vakken ( Nederlands, Frans, Engels,geschiedenis, esthetica…). De pool sport moet de leerlingen toelaten zich voor te bereiden op een doorstroming naar Hoger Onderwijs (pedagogisch, sociaal, wetenschappelijk, medisch, paramedisch, economisch …). De meeste oud-leerlingen uit deze studierichting doen het uitstekend bij hun voortgezette studies en behalen diploma’s in de lichamelijke opvoeding, kinesitherapie, lager- en kleuteronderwijs, handel en economie, orthopedagogie, logopedie, rechten …

Concreet berust de kwaliteit van een opleiding Sport op volgende pijlers:

  • Gemotiveerde leerlingen die weten waaraan ze beginnen en die bereid zijn inspanningen te leveren en door te zetten.
  • Bekwame leerkrachten LO die de meest actuele, wetenschappelijk onderbouwde, inzichten in sportbegeleiding in hun lessen integreren en die hun leerlingen aanmoedigen tot zelfstandig leren.
  • Een degelijke en veilige infrastructuur.

De leerlingen, die deze sportrichting wensen te volgen, beschikken over voldoende motorische vaardigheden en hebben een positieve bewegingsingesteldheid. Een zekere graad van fysieke motorische geschiktheid is een conditio sine qua non om deze studierichting aan te vatten. Beheersing, zelfstandigheid en zin voor samenwerking worden sterk aangesproken. De jongeren moeten beseffen waaraan ze beginnen. Ze moeten ook bereid zijn om ernstige inspanningen te leveren op intellectueel en lichamelijk vlak. Doorzettingsvermogen op elk moment is een must!

 

Go! Atheneum, Graanmarkt 14,
9300 Aalst,
tel.: 053/76 96 20
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be