Moderne talen is echt iets voor jou als je

  • van talen houdt en een talenknobbel hebt die je verder wil ontplooien;
  • de vreemde talen grondig wil bestuderen en vlot wil leren spreken en schrijven;
  • geïnteresseerd bent in de sociale en culturele aspecten van de Nederlands-, Frans-, Engels-, Spaans- en Duitstalige gebieden;
  • een ruime belangstelling hebt voor literatuur en te weten wilt komen wat Shakespeare, Voltaire, Cervantes en Hesse allemaal te vertellen hadden;
  • graag debatteert, gesprekken voert, presentaties geeft.

Inhoud poolvakken vreemde talen

In de richting Moderne talen krijg je vier lesuren Nederlands, drie lesuren Engels, vier lesuren Frans en twee lesuren Duits. Daarnaast kan je in de vrije ruimte de modules Spaanse en Italiaanse taal en cultuur volgen of deelnemen aan de schoolredactie.

Tijdens de taallessen is er naast vaardigheden en (algemene) kennis ook ruimte voor creativiteit: je ontwerpt bijvoorbeeld zelf een reclamebrochure of – affiche, je maakt filmpjes, interpreteert poëzie, bezoekt (anderstalige) toneelvoorstellingen... Je leert attitudes aan als spreekdurf, zelfvertrouwen en luisterbereidheid. Je bestudeert en interpreteert nieuwsberichten, wetenschappelijke teksten, filmfragmenten, cartoons, liedjes, romanfragmenten, enz. Ook de culturele en sociale componenten komen aan bod - dat betekent onder andere virtuele en echte bezoeken aan steden als Londen, Luik, Rijsel en Parijs en lessen over de eet- en drinkgewoonten uit andere landen. Je doorbreekt de ‘taal’grenzen door zelfstandig aan een portfolio (Frans-Engels) te werken.

In de derde graad biedt de school de richting economie-moderne talen en moderne talen-wetenschappen aan.

En daarna?

Economie - moderne talen

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Je kan een studierichting kiezen in het academisch onderwijs (bv. economische en toegepaste economische wetenschappen en verkeerskunde, medische en paramedische wetenschappen …) of in het hoger professioneel onderwijs (handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg …). Ook management, accountancy, marketing, fiscaliteit, financiën, logistiek, lerarenopleiding, enz. behoren tot de mogelijkheden. Met je vooropleiding Moderne talen kan je onder andere kiezen voor taal- en letterkunde, vertaler/tolk, communicatiemanagement, toerisme, lerarenopleiding talen, journalistiek, enz.

Moderne talen - wetenschappen

Deze studierichting biedt tal van mogelijkheden om verder te studeren, bijvoorbeeld: taal- en letterkunde, vertaler/tolk, communicatiewetenschappen, toerisme, lerarenopleiding talen, journalistiek, enz. Het wetenschappelijke luik bereidt voor op studies medische en paramedische wetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, bio-ingenieur, chemie, biologie, fysica, enz.

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be


Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Ons eerste en tweede jaar zijn helemaal volzet. Wenst u een afspraak te maken voor een inschrijving voor het derde...

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.