Humane wetenschappen is echt iets voor jou als je

 • gepassioneerd bent door de mens en de maatschappij, ook vanuit historische en socio-culturele context.
 • diverse media kritisch wil leren gebruiken om informatie te verwerven, verwerken en pre-senteren.
 • geïnteresseerd bent in de vakken geschiedenis en levensbeschouwing.
 • je mogelijkheden tot maatschappelijk engagement wil verkennen.
 • bereid bent de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen.
 • wil nadenken over essentiële levensvragen.
 • nieuwsgierig en gevoelig bent voor de wereld van kunst en cultuur.
 • kritisch omgaat met informatie en maatschappelijke verschijnselen.
 • geboeid bent door de actualiteit.
 • inzichtelijk verbanden kan leggen tussen maatschappelijke en menselijke fenomenen.

Leerlingen leren hier theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader. Wees er bewust van dat de Humane wetenschappen een talige richting is, met een groot leerstofpakket.

In de humane wetenschappen vinden we doelen en inhouden van onderstaande wetenschapsdomeinen terug:

 • filosofie
 • kunst en cultuur
 • sociale wetenschappen
 • gedragswetenschappen

Inhoud poolvak gedragswetenschappen

In de tweede graad omvat het vak gedragswetenschappen twee lesuren in elk jaar. In de derde graad wordt gedragswetenschappen 3h gegeven in het vijfde en 4h in het zesde.

Je maakt kennis met het functioneren van het individu, groep en samenleving. Het analyseren van gedrag wordt in de lessen onderbouwd door middel van modellen uit de psychologie, sociologie, antropologie...

Je maakt kennis met het functioneren van het individu, groep en samenleving. Het analyseren van gedrag wordt in de lessen onderbouwd door middel van modellen uit de psychologie, sociologie, antropologie…

Inhoud poolvak cultuurwetenschappen

Het vak cultuurwetenschappen omvat drie lesuren in de tweede graad.

 • filosofie: zijnsleer, wijsgerige antropologie en ethiek nemen hier een prominente plaats in. Kritisch reflecteren en de liefde voor het filosofisch gesprek zijn de doelstellingen.
 • kunst en cultuur: de functies van kunst in een maatschappelijke context, kunst bekijken vanuit verschillende invalshoeken en analysemethoden artistiek onderzoek worden bestudeerd en aangeleerd.
 • sociale wetenschappen: de samenleving wordt in deze lessen sociologisch onder de loep genomen. Samenhang met de andere wetenschapsdomeinen wordt hierbij uitgewerkt.

In de derde graad worden 4h (in vijfde) of 3h (in zesde) aan dit vak besteed.

Het onderzoek naar de maatschappelijke velden staat hier centraal. Media, politiek, kunst, ethiek, recht en de wisselwerking tussen verschillende velden worden kritisch benaderd en geanalyseerd. Ook hier wordt met regelmaat verwezen naar wetenschappelijke verklaringsmodellen.

In de vrije ruimte kan je onder andere kiezen voor een module psychologie, vrijwilligerswerk of studiecoach.

En daarna?

Een greep uit het ruime aanbod van richtingen die aansluiten bij humane wetenschappen: psychologie, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, geschiedenis, moraalwetenschappen, filosofie, politieke en sociale wetenschappen, sociale en culturele agogiek, sociaal werk, leraar kleuteronderwijs, leraar lager onderwijs, leraar secundair onderwijs, maatschappelijk werk, ergotherapie, communicatiemanagement…

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be
tel. GM voor 1e en 2e jaar: 053/46.64.03
tel. GM voor 3e jaar: 053/46.64.01
tel. GM voor 4e jaar: 053/46.64.02
tel. BP voor 5e en 6e jaar: 053/46.64.06


Welkom bij het Go! Atheneum Aalst
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site. Deze kan je niet weigeren als je op de site verder surft:
 • De sesie-cookie van deze site
 • De cookie om bij te houden of je al dan niet toestemming geeft voor cookies
Andere cookies verhogen het gebruikersgemak.
U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.