Humane wetenschappen is echt iets voor jou als je

  • gepassioneerd bent door de mens en de maatschappij, ook vanuit historische en socio-culturele context.
  • (wetenschappelijke) verklaringen wil zoeken voor je eigen gedrag en dat van anderen.
  • diverse media kritisch wil leren gebruiken om informatie te verwerven, verwerken en pre-senteren.
  • geïnteresseerd bent in de vakken geschiedenis en levensbeschouwing.
  • je mogelijkheden tot maatschappelijk engagement wil verkennen.

In de tweede graad omvatten de poolvakken elk twee lesuren. De vakken gedrags- en cultuurwetenschappen zijn in de derde graad gespreid over zeven lestijden.

Inhoud poolvak gedragswetenschappen

Je maakt kennis met het functioneren van het individu, groep en samenleving. Het analyseren van gedrag wordt in de lessen onderbouwd door middel van modellen uit de psychologie, sociologie, antropologie…

Inhoud poolvak cultuurwetenschappen

Het onderzoek naar de maatschappelijke velden staat hier centraal. Media, politiek, kunst, ethiek, recht en de wisselwerking tussen verschillende velden worden kritisch benaderd en geanalyseerd. Ook hier wordt met regelmaat verwezen naar wetenschappelijke verklaringsmodellen.

In de derde graad kan je in de vrije ruimte onder andere kiezen voor een module psychologie, vrijwilligerswerk of studiecoach.

En daarna?

Een greep uit het ruime aanbod van richtingen die aansluiten bij humane wetenschappen: psychologie, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, geschiedenis, moraalwetenschappen, filosofie, politieke en sociale wetenschappen, sociale en culturele agogiek, sociaal werk, leraar kleuteronderwijs, leraar lager onderwijs, leraar secundair onderwijs, maatschappelijk werk, ergotherapie, communicatiemanagement…

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be


Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.