Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.

Een leerling van de humane wetenschappen is geïnteresseerd in alle aspecten die mens en maatschappij aanbelangen. Dit omvat een zeer brede waaier aan verschillende onderwerpen en invalshoeken die aan bod komen in de lessen gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.

Gedragswetenschappen De leerling maakt in de lessen kennis met het functioneren van het individu, groep en samenleving. Het hoe en waarom van bepaalde uitingen wordt in de lessen onderbouwd door middel van wetenschappelijke theorieën en verklaringsmodellen uit de psychologie, sociologie, antropologie,…

Cultuurwetenschappen Het onderzoek naar de maatschappelijke velden staat hier centraal. Media, politiek, kunst, ethiek, recht en de wisselwerking tussen verschillende velden worden kritisch benaderd en geanalyseerd. Ook hier wordt met regelmaat verwezen naar wetenschappelijke verklaringsmodellen.

Wat verwachten we van de leerling humane wetenschappen?

De leerlingen:

  • Zijn bereid te reflecteren op het eigen gedrag en dat van anderen.
  • Zijn bereid hun mogelijkheden tot maatschappelijk engagement te verkennen.
  • Zijn bereid te reflecteren op het maatschappelijk functioneren.
  • Kunnen verklaringen geven voor fenomenen uit de gedrags- en cultuurwetenschappen.
  • Kunnen visies omtrent het menselijk en maatschappelijk handelen vanuit historische en socioculturele context begrijpen.
  • Kunnen theoretische concepten toepassen in concrete situaties.
  • Kunnen media hanteren om informatie te verwerven, te verwerken en te presenteren.
  • Kunnen een onderzoeksopdracht met betrekking tot cultuurwetenschappelijk of gedragswetenschappelijk vraagstuk uitvoeren.
 

Go! Atheneum, Graanmarkt 14,
9300 Aalst,
tel.: 053/76 96 20
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be