Economie is echt iets voor jou als je

  • interesse hebt voor het economisch functioneren van de maatschappij.
  • streeft naar orde en netheid bij het noteren en verwerken van gegevens en samenhang.
  • er niet voor terugschrikt om conversaties, discussies en onderhandelingen te voeren. Ook schriftelijke communicatie heeft geen geheimen voor jou.
  • de wereld waarin we nu leven, beter wil begrijpen en er kritisch wil over nadenken.

Inhoud poolvak economie

Tweede graad

De overlapping tussen de eerste en de tweede graad wordt tot een strikt minimum gebracht. Het hoofdvak economie bestaat uit 2 delen:

  • Handelseconomie: hier wordt het probleemoplossend denken, een ervaringsgerichte aanpak en ruime variatie in de didactiek benadrukt. Er wordt ook ruimte gelaten om in te gaan op de interesse van de leerlingen en de actualiteit. Ook didactische uitstappen horen daarbij: een bezoek aan een onderneming, steden ondernemend bewandelen, het museum van de Nationale Bank, een financiële inrichting,…
  • Boekhouden: bedrijfseconomie en handelsrekenen wordt in boekhouden geïntegreerd en er wordt extra aandacht besteed aan de redenering achter een boeking. De grondbegrippen van het dubbel boekhouden, de studie van balans- en resultatenrekeningen en de verwerking van de eindejaarsverrichtingen.


Derde graad
Het urenpakket wordt opgetrokken naar 4uur:

  • 2 uur bedrijfsbeleid, waarin de situering van de onderneming wordt besproken alsook de levensloop van een onderneming,
  • 2u micro-macro economie, economische modellen, de kringloop, productiefacturen, het monetaire beleid, internationale en economische relaties, zijn maar een greep uit de te behandelen onderwerpen

Daarnaast kunnen de leerlingen tijdens de vrije ruimte de module ‘Go4 ondernemerschap’ volgen, waarin ze een minionderneming oprichten en leiden.

In de derde graad kan de leerling kiezen voor economie-moderne talen, economie-wiskunde of economie-wetenschappen. Men zal dan naast economie andere poolvakken hebben (zie info bij andere studieprofielen)

En daarna

Economie - moderne talen

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Je kan een studierichting kiezen in het academisch onderwijs (bv. economische en toegepaste economische wetenschappen en verkeerskunde, medische en paramedische wetenschappen …) of in het hoger professioneel onderwijs (handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg …). Ook management, accountancy, marketing, fiscaliteit, financiën, logistiek, lerarenopleiding, enz. behoren tot de mogelijkheden. Met je vooropleiding moderne talen kan je onder andere kiezen voor taal- en letterkunde, vertaler/tolk, communicatiemanagement, toerisme, lerarenopleiding talen, journalistiek.

Economie - wetenschappen

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Je kan een studierichting kiezen in het academisch onderwijs (bv. economische en toegepaste economische wetenschappen en verkeerskunde, medische en paramedische wetenschappen …) of in het hoger professioneel onderwijs (handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg …). Ook management, accountancy, marketing, fiscaliteit, financiën, logistiek, lerarenopleiding, enz. behoren tot de mogelijkheden. Het wetenschappelijke luik bereidt voor op studies medische en paramedische wetenschappen, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, bio-ingenieur, chemie, biologie, fysica, enz.

Economie - wiskunde

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Je kan een studierichting kiezen in het academisch onderwijs (bv. economische en toegepaste economische wetenschappen en verkeerskunde, medische en paramedische wetenschappen …) of in het hoger professioneel onderwijs (handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg …). Ook management, accountancy, marketing, fiscaliteit, financiën, logistiek, lerarenopleiding, enz. behoren tot de mogelijkheden. Aansluitend op de wiskundige component kan je kiezen voor ingenieurswetenschappen, computerwetenschappen, architectuur, wiskunde, enz.

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be


Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.