Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.

{mp4}economie_voorstelling{/mp4}

Financiële opvoeding is verplicht in alle Vlaamse secundaire scholen om ervoor te zorgen dat jongeren opgroeien met enig economisch besef. Economie is de afspiegeling over hoe de samenleving eigenlijk in elkaar steekt, met andere woorden: economie is de toekomst!

Eerste graad
Bijna alle leerlingen uit het tweede jaar van de eerste graad secundair onderwijs komen in aanraking met economie. Ze maken kennis met de leerstof economie/handel, wat een ideale smaakmaker vormt om in de tweede graad bewust voor economie te kiezen. Onderwerpen als consumeren, sparen, lenen en bedrijven komen er ruimschoots aan bod. Het accent wordt gelegd op interactieve werkvormen en competenties zoals groepswerk, onderzoeksvragen, het werken met teksten, debatteren en coöperatieve werkvormen.

Kies zeker voor economie als de leerling volgend profiel vertoont:

  • Interesse heeft voor het economisch functioneren van de maatschappij
  • Streven naar orde en netheid bij het noteren en verwerken van gegevens en samenhang.
  • Schrikt er niet voor terug om conversaties, discussies en onderhandelingen te voeren. Ook schriftelijke communicatie heeft geen geheimen voor jou.
  • Je wil de wereld waarin we nu leven, beter begrijpen en kritisch bevragen.

Heeft de leerling eerder de neiging om zich in een probleem vast te bijten om het tot een goed einde te brengen, modellen te ontwerpen bij het oplossen van problemen, om structuren op te bouwen, te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren, dan kiest hij het beste voor de studierichting economie – wiskunde.

Studeert de leerling liever talen en heeft hij interesse voor mensen en maakt graag contact met anderen, dan kiest hij voor economie – moderne talen.

Tweede graad
De overlapping tussen de eerste en de tweede graad wordt tot een strikt minimum gebracht. Het hoofdvak economie bestaat uit 2 delen:

  • Handelseconomie: hier wordt het probleemoplossend denken, een ervaringsgerichte aanpak en ruime variatie in de didactiek benadrukt. Er wordt ook ruimte gelaten om in te gaan op de interesse van de leerlingen en de actualiteit. Ook didactische uitstappen horen daarbij: een bezoek aan een onderneming, steden ondernemend bewandelen, het museum van de Nationale Bank, een financiële inrichting,…
  • Boekhouden: bedrijfseconomie en handelsrekenen wordt in boekhouden geïntegreerd en er wordt extra aandacht besteed aan de redenering achter een boeking. De grondbegrippen van het dubbel boekhouden, de studie van balans- en resultatenrekeningen en de verwerking van de eindejaarsverrichtingen.


Derde graad
Het urenpakket wordt opgetrokken naar 5 uur:

  • 2 uur bedrijfsbeleid waarin de situering van de onderneming wordt besproken alsook de levensloop van een onderneming,
  • 2u micro-macro economie, economische modellen, de kringloop, productiefacturen, het monetaire beleid, internationale en economische relaties, zijn maar een greep uit de te behandelen onderwerpen,
  • 1u complementaire activiteit: waar het “Belgisch rechtssysteem” volledig uit de doeken wordt gedaan in het 1ste jaar. In het 2de jaar richten de leerlingen een mini-onderneming op.

Tevens kunnen de leerlingen het “attest van bedrijfsbeheer” behalen.

Nadien…
Deze studierichting biedt tal van mogelijkheden om verder te studeren, hier zijn er een aantal: toegepaste economische wetenschappen (universiteit), handelswetenschappen, management, accountancy, marketing, fiscaliteit, financiën, logistiek, maar ook lerarenopleiding, maatschappelijk werk, enz.

 

 

Go! Atheneum, Graanmarkt 14,
9300 Aalst,
tel.: 053/76 96 20
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be