Studierichtingen
Economie
Humane
Wet.
Latijn
Sport-
wet.
Weten-
schappen

Aantal lesuren/week

32

32

32

32

32

Basisvorming

24

24

24

24

24

Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

Engels

3

3

3

3

3

Frans

3

3

3

3

3

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

Biologie

1

1

1

1

1

Chemie

1

1

1

1

1

Fysica

1

1

1

1

1

Geschiedenis

2

2

2

2

2

Wiskunde

4

4

4

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

Specifiek deel

4

4

4

7

4

Latijn

 -

-

4

-

-

Cultuurwetenschappen

-

2

-

-

-

Gedragswetenschappen

-

2

-

-

-

Economie

4

-

-

-

 -

Biologie

-

-

-

1

1

Chemie

-

-

-

1

1

Fysica

-

-

-

1

1

Sport

 -

-

-

3

-

Wiskunde

-

-

-

1

1

Complementair deel

4

4

4

1

4

Informatica/Remediëring (SPWE)

1

1

1

1

1

Remediëring Nedl., Frans, Engels, econ.,wisk., wet.

(1)

(1)

(1)

-

(1)

Interactief Engels

(1)

(1)

(1)

-

(1)

Uitbreiding wisk. (ECON/LATN)

(1)

-

(1)

-

-

Project

2

2

2

-

2

Naast de 24 lesuren basisvorming en 4/7 lesuren in het specifiek deel, hebben de leerlingen 4 lesuren complementaire activiteiten. Daarvan krijgen ze één lesuur informatica. Dit kan in de sportwetenschappen worden vervangen door een lesuur remediëring. Ook bij leerlingen uit de andere studierichtingen kan deze remediëring worden aanbevolen door de klassenraad.

Alle leerlingen die geen remediëring nodig hebben, krijgen interactief Engels (mogelijk in alle richtingen, behalve SPWE) of uitbreiding wiskunde (enkel voor Latijn of economie).

Daarnaast hebben de leerlingen de keuze uit een project van 2 lesuren. De leerlingen van Sportwetenschappen hebben, gezien hun uitgebreider specifiek deel, geen projecten.


De projecten van 2u waaruit men kiest:

  • Kunst & cultuur
  • Labo wetenschappen
  • Sport als basis voor een gezonde levensstijl
  • Extra wiskunde (voorbereiding op 7u)

De projecten van 1u waaruit men kiest:

  • Interactief Engels
  • Remediëring Nederlands/Engels/Frans/econ./wisk./wet.
  • Uitbreiding Wiskunde (enkel voor economie en Latijn)
 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be


Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.