Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.

Studierichtingen
Economie
Humane
Wet.
Latijn
Sport-
wet.
Weten-
schappen

Aantal lesuren/week

32

32

32

32

32

Basisvorming

24

24

24

24

24

Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

Engels

3

3

3

3

3

Frans

3

3

3

3

3

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

Biologie

1

1

1

1

1

Chemie

1

1

1

1

1

Fysica

1

1

1

1

1

Geschiedenis

2

2

2

2

2

Wiskunde

4

4

4

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

Specifiek deel

5

5

5

5

5

Latijn

 -

-

4

-

-

Cultuurwetenschappen

-

2

-

-

-

Gedragswetenschappen

-

2

-

-

-

Economie

4

-

-

-

 -

Biologie

-

-

-

1

1

Chemie

-

-

-

1

1

Fysica

-

-

-

1

1

Informatica

1

1

1

1

1

Sport

 -

-

-

3

-

Wiskunde

-

-

-

1

1

Complementair deel

3

3

3

0

3

Naast de 29u basisvorming+specifiek deel, hebben alle leerlingen (behalve uit de richting sportwetenschappen) nog 3u complementair. De leerlingen kiezen daartoe één project van 2u en één project van 1u.


De projecten van 2h waaruit men kiest:

  • Kunst & cultuur
  • Moderne talen Frans 1u/ Engels 1u
  • Labo wetenschappen
  • Uitbreiding wetenschappen(enkel voor economie, humane wetenschappen en Latijn)
  • Economie (enkel voor leerlingen die geen economie volgen)
  • Sport als basis voor een gezonde levenstijl

De projecten van 1h waaruit men kiest:

  • Interactief Engels
  • Interactief Nederlands
  • Wiskunde (alleen voor economie en Latijn)
 

Go! Atheneum, Graanmarkt 14,
9300 Aalst,
tel.: 053/76 96 20
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be