Op dit moment sleutelt de overheid nag aan de eindtermen voor de tweede en derde graad (eind vorig schooljaar werden de geldende eindtermen door het Grondwettelijk Hof vernietigd). Dit zal uiteraard ook gevolgen hebben voor de lessentabellen volgend schooljaar. Op dit moment kunnen we dus jammer genoeg nog geen lessentabellen voorstellen.
Zodra die wél definitief zijn, kan je ze hier terugvinden op onze website. Alvast bedankt voor je begrip.

We geven hier de lessentabel die dit schooljaar gebruikt wordt.

Studierichtingen
Economische
wet.
Humane
wet.
Latijn
Moderne
talen
Natuur-
wet.
Sport-
wet.

Aantal lesuren/week

32

32

32

 32

32

32

Basisvorming

26

26

26

 28

26

25

Levensbeschouwing

2

2

2

 2

2

2

Nederlands

4

4

4

 4

4

4

Engels

3

3

3

 4

3

3

Frans

3

3

3

 4

3

3

Aardrijkskunde

1

1

1

 1

1

1

Natuurwetenschappen: biologie/STEM

1

1

1

 1

1

1

Natuurwetenschappen: chemie/STEM

1

1

1

 1

1

1

Natuurwetenschappen: fysica/STEM

1

1

1

 1

1

1

Geschiedenis en burgerschapscompetenties

2

2

2

2

2

2

Wiskunde/STEM met flexuur*

4

4

4

 4

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

 2

2

2

Artistieke vorming

1 1 1 1 1 1

Economische en financiële competenties

1 1 1 1 1 0

Specifiek deel

5

5

5

2  

4

6

Economie

 4

-

-

-

-

Cultuurwetenschappen (kunstbeschouwing, filosofie en samenleving & politiek)

-

3

-

 -

-

-

Gedragswetenschappen

-

2

-

 -

-

-

Latijn

-

-

4

 -

-

 -

Duits - - - 1 - -
Nederlands - - - 1 - -

 Uitgebreide biologie

-

-

-

 -

1

1

Uitgebreide chemie

-

-

-

 -

1

1

Uitgebreide fysica

-

-

-

 -

1

1

Uitgebreide bewegingswetenschappen

 -

-

-

 -

-

3

Gevorderde Wiskunde

1

-

1

 -

1

-

Complementair deel

1

1

1

2

2

1

FLEX

1

1

1

 1

1

1

Creatief met Woord

-

-

-

 1

-

-

Natuurwetenschappen/STEM

-

-

-

 -

1

-

Gevorderde wiskunde (vrijblijvend, 33ste lesuur)

-

(1)

-

(1)

-

(1)

*Economische en financiële competenties - EFC

Het doel van dit vak is inzicht te ontwikkelen in consumptiegedrag, inkomensverwerving en financiële producten om zo budgettaire gevolgen te kunnen inschatten en beheren. Belangrijke thema’s hierbij zijn consumentenrecht, beïnvloeding van koopgedrag via reclame en het leren kennen en begrijpen van financiële producten zoals sparen, lenen, rente, schuld en fraude.

Daarnaast zullen leerlingen ook de werking en het belang van ondernemingen en organisaties in de maatschappij leren kennen. Waarbij ook de marktwerking en de invloed van de overheid op economische systemen worden toegelicht.

*Wiskunde/STEM met flexuur

Tijdens het flexuurtje werken twee leerkrachten samen om de klasgroep op te splitsen. Dat kan op verschillende manieren: een handjevol leerlingen dat extra uitleg nodig heeft, wordt bijgewerkt, iemand die graag extra uitdaging wil, krijgt wat verdieping voorgeschoteld of de twee leerkrachten geven tegelijk les aan de volledige klasgroep. Geen enkele week ziet er dus hetzelfde uit!

COMPLEMENTAIR DEEL

FLEX

Naast de basisvorming en het specifiek deel, hebben de leerlingen 1 of 2 lesuren complementaire activiteiten. Daarvan krijgen alle leerlingen (uitgezonderd Sportwetenschappen) één lesuur FLEX. Binnen dit lesuur krijgen de leerlingen ondersteuning voor Frans, Engels, wetenschappen of digitale ondersteuning. Leerlingen (uitz. SPWE) die geen ondersteuning nodig hebben, krijgen uitdaging IT. De leerlingen uit de SPWE krijgen indien zij geen FLEX nodig hebben STEM.

Creatief met Woord

Even genoeg van constant met je neus in de boeken te zitten? Je kent ondertussen ongetwijfeld de dt-regel van voor naar achter. Je schrijft opstellen waar Shakespeare jaloers op zou zijn. Martine Tanghe zou goedkeurend knikken wanneer je aan het woord bent.

Maar kan je ook buiten de lijntjes kleuren, je handen uit de mouwen steken en je creativiteit de vrije loop laten?

Natuurwetenschappen/STEM

In het extra uur STEM trekken we resoluut de kaart van vakoverschrijdende projecten. STEM staat hierbij voor Science (wetenschappen), Technics/technology (techniek), Engineering (Bouwen, ontwerpen) en Mathematics (wiskunde). Er wordt gewerkt aan vraagstukken als “Hoe bouw je de perfecte brug?, ‘ Kunnen we zelf een camouflagekostuum maken?” of “Hoe werkt een camera obscura?”. Eigen inbreng, ideeën en “out-of-the-box-denken” staan hier uiteraard voorop!

Gevorderde wiskunde (vrijblijvend, 33ste lesuur)

Met het oog op de studiekeuze in de derde graad, bieden wij vrijblijvend de leerlingen uit de studierichtingen zonder gevorderde wiskunde de mogelijkheid om wekelijks een extra lesuur gevorderde wiskunde te volgen.

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be
tel. GM voor 1e tot 4e jaar: 053/46.64.03
tel. BP voor 5e en 6e jaar: 053/46.64.06


Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.