Studierichtingen
Economie
Humane
Wet.
Latijn
Sport-
wet.
Weten-
schappen

Aantal lesuren/week

32

32

32

32

32

Basisvorming

24

24

24

24

24

Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

Engels

3

3

3

3

3

Frans

3

3

3

3

3

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

Biologie

1

1

1

1

1

Chemie

1

1

1

1

1

Fysica

1

1

1

1

1

Geschiedenis

2

2

2

2

2

Wiskunde

4

4

4

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

Specifiek deel

5

5

5

5

5

Latijn

 -

-

4

-

-

Cultuurwetenschappen

-

2

-

-

-

Gedragswetenschappen

-

2

-

-

-

Economie

4

-

-

-

 -

Biologie

-

-

-

1

1

Chemie

-

-

-

1

1

Fysica

-

-

-

1

1

Informatica

1

1

1

1

1

Sport

 -

-

-

3

-

Wiskunde

-

-

-

1

1

Complementair deel

3

3

3

0

3

Naast de 29u basisvorming+specifiek deel, hebben alle leerlingen (behalve uit de richting sportwetenschappen) nog 3u complementair. De leerlingen kiezen daartoe één project van 2u en één project van 1u.


De projecten van 2h waaruit men kiest:

  • Kunst & cultuur
  • Moderne talen Frans 1u/ Engels 1u
  • Labo wetenschappen
  • Experimenteren met wiskunde en probleemoplossend denken
  • Sport als basis voor een gezonde levensstijl
  • Computerwetenschappen

De projecten van 1h waaruit men kiest:

  • Interactief Frans
  • Interactief Nederlands
  • Wiskunde (alleen voor economie en Latijn)
 
Open op 30/12/2017

Open op 30/12/2017

De school zal tijdens de kerstvakantie open zijn op zaterdag 30 december van 09h30 tot 12h30. Al wie vragen heeft...

Quiz 2018

Quiz 2018

Ook dit voorjaar organiseert de Atheneum Aalst Vriendenkring een quiz. Deze quiz gaat door op vrijdag 2 maart vanaf 19...

Go! Atheneum, Graanmarkt 14,
9300 Aalst,
tel.: 053/76 96 20
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be


Onze school is gelegen aan een parkje in het centrum van Aalst en is veilig bereikbaar te voet, met de fiets en met bus en trein.
Het ligt op korte wandelafstand van het trein- en busstation.