Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.

Studierichtingen
Economie
Humane
Wet.
Latijn
Sport-
wet.
Weten-
schappen

Aantal lesuren/week

32

32

32

32

32

Basisvorming

24

24

24

24

24

Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

Engels

3

3

3

3

3

Frans

3

3

3

3

3

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

Biologie

1

1

1

1

1

Chemie

1

1

1

1

1

Fysica

1

1

1

1

1

Geschiedenis

2

2

2

2

2

Wiskunde

4

4

4

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

Specifiek deel

5

5

5

5

5

Latijn

 -

-

4

-

-

Cultuurwetenschappen

-

2

-

-

-

Gedragswetenschappen

-

2

-

-

-

Economie

4

-

-

-

 -

Biologie

-

-

-

1

1

Chemie

-

-

-

1

1

Fysica

-

-

-

1

1

Informatica

1

1

1

1

1

Sport

 -

-

-

3

-

Wiskunde

-

-

-

1

1

Complementair deel

3

3

3

0

3

Naast de 29u basisvorming+specifiek deel, hebben alle leerlingen (behalve uit de richting sportwetenschappen) nog 3u complementair. De leerlingen kiezen daartoe één project van 2u en één project van 1u.


De projecten van 2h waaruit men kiest:

  • Kunst & cultuur
  • Moderne talen Frans 1u/ Engels 1u
  • Labo wetenschappen
  • Experimenteren met wiskunde en probleemoplossend denken
  • Sport als basis voor een gezonde levensstijl
  • Computerwetenschappen

De projecten van 1h waaruit men kiest:

  • Interactief Frans
  • Interactief Nederlands
  • Wiskunde (alleen voor economie en Latijn)
  • Remediëring
 

Go! Atheneum, Graanmarkt 14,
9300 Aalst,
tel.: 053/76 96 20
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be