Studierichtingen
Economie
Humane
Wet.
Latijn
Sport-
wet.
Weten-
schappen

Aantal lesuren/week

32

32

32

32

32

Basisvorming

24

24

24

24

24

Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

Engels

3

3

3

3

3

Frans

3

3

3

3

3

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

Biologie

1

1

1

1

1

Chemie

1

1

1

1

1

Fysica

1

1

1

1

1

Geschiedenis

2

2

2

2

2

Wiskunde

4

4

4

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

Specifiek deel

4

4

4

7

4

Latijn

 -

-

4

-

-

Cultuurwetenschappen

-

2

-

-

-

Gedragswetenschappen

-

2

-

-

-

Economie

4

-

-

-

 -

Biologie

-

-

-

1

1

Chemie

-

-

-

1

1

Fysica

-

-

-

1

1

Sport

 -

-

-

3

-

Wiskunde

-

-

-

1

1

Complementair deel

4

4

4

1

4

Informatica/Remediëring (SPWE)

1

1

1

1

1

Remediëring (Ned., Frans, Engels, wisk., wet.)

(1)

(1)

(1)

-

(1)

Interactief Frans

(1)

(1)

(1)

-

(1)

Uitbreiding wiskunde (ECON/LATN)

(1)

-

(1)

-

-

Project

2

2

2

2

2

Naast de 24 lesuren basisvorming en 4/7 lesuren in het specifiek deel, hebben de leerlingen 4 lesuren complementaire activiteiten. Daarvan krijgen ze één lesuur informatica. Dit kan in de sportwetenschappen worden vervangen door een lesuur remediëring. Ook bij leerlingen uit de andere studierichtingen kan deze remediëring worden aanbevolen door de klassenraad.

Alle leerlingen die geen remediëring nodig hebben, krijgen interactief Frans (mogelijk in alle richtingen behalve SPWE) of uitbreiding wiskunde (enkel voor Latijn of economie).

Daarnaast hebben de leerlingen de keuze uit een project van 2 lesuren. De leerlingen van Sportwetenschappen hebben, gezien hun uitgebreider specifiek deel, geen projecten.

De projecten van 2u waaruit men kiest:

  • Kunst & cultuur
  • Moderne talen Frans 1u/ Engels 1u
  • Labo wetenschappen
  • Experimenteren met wiskunde en probleemoplossend denken
  • Sport als basis voor een gezonde levensstijl
  • Computerwetenschappen

De projecten van 1u waaruit men kiest:

  • Interactief Frans
  • Remediëring Nederlands/Frans/Engels/wiskunde/wetenschappen
  • Uitbreiding Wiskunde (alleen voor economie en Latijn)
 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be


Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Atheneum, na instemming met haar pedagogisch project en het schoolreglement... en voor...

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.