Opties tweede jaar

Latijn

Moderne
weten-
schappen

Aantal lesuren/week

32

32

Basisvorming

Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

5

5

Frans

3

3

Engels

2

2

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Wiskunde

4

4

Plastische opvoeding

1

1

Techniek

2

2

Vakken van de basisoptie

Economie

2

Latijn

4

-

Wetenschappelijk werk

2

2

Complementair gedeelte

-

2

Naast 26 lesuren basisvorming zijn er 6 lesuren eigen aan de gekozen studierichting.

Alle leerlingen (behalve uit de richting latijn) hebben nog 2u complementair. De leerlingen kiezen daartoe één project van 2u.

De projecten van 2u waaruit men kiest:

  • Sport
  • Multimedia
  • Mini-Labo - Techniek
  • Woord en cultuur
  • Wiskunst 
  • Interactief Nederlands
     

 

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt ook in het tweede jaar de onderwijshervorming doorgevoerd. Dan ziet ons aanbod er als volgt uit:

project2

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be


Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

 Omwille van de corona-crisis worden er voorlopig geen nieuwe inschrijvingen meer geregistreerd  (de reeds geregistreerde inschrijvingen blijven behouden) Elke ouder...

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.