Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.

Opties tweede jaar

Latijn

Moderne
weten-
schappen

Aantal lesuren/week

32

32

Basisvorming

Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

5

5

Frans

3

3

Engels

2

2

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

2

2

Wiskunde

4

4

Plastische opvoeding

1

1

Techniek

2

2

Leervakken van de basisoptie

Economie

 

2

Latijn

4

 

Wetenschappelijk werk natuurwetenschappen

2

2

Complementair deel

0

2

Naast de 30u basisvorming+leervakken uit de basisoptie, hebben alle leerlingen (behalve uit de richting latijn) nog 2u complementair. De leerlingen kiezen daartoe één project van 2u.

De projecten van 2h waaruit men kiest:

  • Sport
  • Multimedia
  • Mini-Labo - Techniek
  • Woord en cultuur
  • Wiskunst 
  • Interactief Nederlands
     

 

 

Go! Atheneum, Graanmarkt 14,
9300 Aalst,
tel.: 053/76 96 20
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be


Inschrijvingen eerste leerjaar schooljaar 2019-2020

Inschrijvingen eerste leerjaar schooljaar 2019-2020

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Atheneum, na instemming met haar pedagogisch project en het schoolreglement. In het...