Wanneer je denkt psychologie, pedagogische wetenschappen of sociaal werk te studeren, komt een basiskennis wiskunde altijd goed van pas! Je krijgt voor elk van die opleidingen immers al in het eerste jaar statistiek. Statistiek zal ook in de verdere jaren van je opleiding aan bod blijven komen. In deze module zit je dus goed om de beschrijvende statistiek uit het secundair onderwijs op te frissen.

Beschrijvende statistiek heeft tot doel de kenmerkende informatie, die vervat is in gegevens van een steekproef afkomstig uit een populatie, tot uiting te laten komen. Daarnaast kunnen verbanden tussen de gegevens worden ontdekt en schattingen (voorspellingen) worden gemaakt. We herhalen de grafische voorstellingen van gegevens (schijfdiagram, histogram en frequentiepolygonen), frequentietabellen en parameters zoals het gemiddelde , mediaan en modus.

Deze module gaat ook in op de verschillende eigenschappen die gegevens kunnen vertonen en de verschillende methodes die kunnen worden aangewend om de belangrijkste kenmerken eruit te synthetiseren en te interpreteren.

Lesgever: 

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be


Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Atheneum, na instemming met haar pedagogisch project en het schoolreglement. De inschrijvingen...

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.