Onze school geeft letterlijk en figuurlijk vrije ruimte aan vele boeiende kennisdomeinen. Het complementaire gedeelte van de verschillende studierichtingen wordt bij ons immers ingevuld door keuzevakken, die naast de traditionele vakken het wereldbeeld van onze leerlingen willen verruimen. De keuze ligt bij hen om zo aandacht te krijgen voor hun eigen interesses. De nadruk wordt gelegd op creativiteit, authenticiteit en samenwerkend leren.

Het gaat over twee modules van twee uur, gespreid over twee semesters. De leerlingen kunnen zelf uit de voorgestelde modules per semester hun keuze bepalen. Op basis van een eerste verkenning bij de leerlingen (via keuzelijst), wordt bepaald welke modules effectief worden ingericht.

Evaluatie gebeurt op permanente basis, bijvoorbeeld door middel van een eindwerk, reflectierapport, logboek, paper, etc.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden onderstaande modules ingericht:

Eerste semester

Interesseveld: maatschappij en welzijn

Interesseveld: taal en cultuur

Interesseveld: kunst en creatie

Interesseveld:sport

  • Sportmix (max 26 leerlingen, 2 euro per week)

Interesseveld: STEM

Tweede semester

Interesseveld: economige en organisatie

Interesseveld: maatschappij en welzijn

Interesseveld: taal en cultuur

Interesseveld: kunst en creatie

  • Fotografie (max. 16 leerlingen, compact fototoestel vereist)

Interesseveld: sport

Interesseveld: STEM

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be


Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Atheneum, na instemming met haar pedagogisch project en het schoolreglement. De inschrijvingen...

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.