Complementair deel eerste leerjaar tweede graad

Naast de 24 lesuren basisvorming en 4/7 lesuren in het specifiek deel, hebben de leerlingen 4 lesuren complementaire activiteiten. Daarvan krijgen ze één lesuur informatica. Dit kan in de sportwetenschappen worden vervangen door een lesuur remediëring. Ook bij leerlingen uit de andere studierichtingen kan deze remediëring worden aanbevolen door de klassenraad.

Alle leerlingen die geen remediëring nodig hebben, krijgen interactief Engels (mogelijk in alle richtingen, behalve SPWE) of uitbreiding wiskunde (enkel voor Latijn of economie).

Daarnaast hebben de leerlingen de keuze uit een project van 2 lesuren. De leerlingen van Sportwetenschappen hebben, gezien hun uitgebreider specifiek deel, geen projecten.

ca 3 2019v2

 

Projecten derde jaar

Project Kunst en Cultuur

We zoeken in dit project uit wat het betekent om mens te zijn: de mens als kunstig wezen, als historisch individu, als muzikaal talent, als kuddedier… Daarbij combineren we de theorie met de praktijk. We werken bijvoorbeeld rond popart, de persoonlijkheid van de mens, de invloed van spel en spelgedrag op de ontwikkeling van de mens, ontwikkelingsfasen gekoppeld aan kunst.

Project Moderne talen (1u Frans/1u Engels)

Project Moderne talen is op het lijf geschreven van de vlot gebekte creatieveling. Je maakt kennis met de Franse en de Engelse cultuur d.m.v. opdrachten en wordt ondergedompeld in de muziek, literatuur, film, kunst… Gedurende enkele lesuren werk je bijvoorbeeld aan de voorbereiding en het script van een tv-show, een film, een zelfgeschreven toneelstuk… met als hoogtepunt de opvoering in de klas. Je talenkennis krijgt een enorme boost en je leert vlot samenwerken met medeleerlingen die je hierdoor ook eens op een andere manier leert kennen. Podiumbeesten en drama queens kunnen zich uitleven, in verzorgd Frans en Engels, natuurlijk!

Project Labo wetenschappen

In de tweede graad krijg je in alle studierichtingen de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Wetenschap omvat natuurlijk veel meer dan theorie en formules. Tijdens labo wetenschappen kruip je in de huid van een heuse onderzoeker, met labojas natuurlijk. Je tovert een suikerbiet om in een mierzoete suikerspin, of waarom niet in alcohol? Bij een wasmiddelenonderzoek ontdek je alle geheimen van “wassen” en zoek je uit of de gouden raad van tante Kaat echt werkt. Hou je van experimenteren? En wil je op een wetenschappelijke wijze de wereld ontdekken? Dan is dit echt iets voor jou!

Project Experimenteren met wiskunde en probleemoplossend denken

In deze uitdagende cursus leer je op een speelse manier je grenzen van probleemoplossend denken verleggen en word je warm gemaakt voor wiskunde. Ook in het dagelijkse leven is wiskunde immers overal aanwezig. Door middel van vakoverschrijdende onderzoeksopdrachtjes en projecten leer je wiskunde op een andere manier ontdekken en leer je oplossingen zoeken voor wiskundige problemen. Daarbij wordt uiteraard ICT geïntegreerd: geogebra, tablet, grafisch rekentoestel. Om elkaar uit te dagen en te zien wie de grootste wiskundige knobbel heeft, neem je ook deel aan de Junior Wiskunde Olympiades.

Project sport als basis voor een gezonde levensstijl

In deze module gaan we werken aan onze algemene fysieke paraatheid. Door middel van doorgedreven sportlessen werken we aan al onze lichamelijke basiseigenschappen. Kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie en evenwicht, allemaal zullen ze aan bod komen. We proberen een gezonde geest in een gezond lichaam na te streven door middel van duurlopen, zwemlessen, core stability training, enz. Verder ga je hier ook de basistheorie verwerken van trainingsleer. Ben je dus geïnteresseerd in hoe het lichaam reageert tijdens fysieke inspanningen, wil je leren hoe je voor jezelf een trainingsschema kan maken en ben je het ermee eens dat regelmatig sporten een belangrijke stap is naar een gezonde levensstijl, dan is deze module zeker iets voor jou!

Project computerwetenschappen

We leven in een maatschappij die overheerst wordt door computers en software. Toch zijn er weinig mensen die weten wat er juist omgaat in die apparaten die we zo veel gebruiken.
Wil je kennis en inzicht krijgen in principes en methoden voor het ontwikkelen van software?
Ben jij een doorzetter die graag problemen oplost? Denk jij dat er voor jou een toekomst weggelegd is als programmeur? Dan is de module computerwetenschappen zeker iets voor jou! We leren logisch nadenken, problemen oplossen op een constructieve manier en krijgen onmiddellijke feedback van onze computer.

webs16

Remediëring Nederlands/Engels/Frans/wiskunde/wetenschappen (1u)

Tijdens dit lesuur worden de leerlingen geremedieerd voor talen, wiskunde of wetenschappen, meestal op advies van de klassenraad (van het vorige schooljaar). Ook bij leerlingen uit de andere studierichtingen kan deze ‘update’ worden aanbevolen. Tijdens deze lessen helpt de leerkracht bij het verwerken of inoefenen van de leerstof.

Interactief Frans (1u)

Grammatica, ontleding, werkwoorden: allemaal mooi, maar wat koop je ervoor? De tijd is gekomen om alle kennis te verzilveren en de zo noodzakelijke stap te zetten naar de leuke en stimulerende taalpraktijk. Je discussieert, je praat over het weer, je reserveert een tafel in een knus restaurantje, (waarna je de maître d’hôtel de meest succulente hapjes op je bord doet toveren), je telefoneert een eind weg met je vrienden, je wijst een argeloze toerist op weg in je thuisstad, je legt aan de dokter uit wat er op je lever ligt, je gaat naar de winkel, en waarom niet, je leert te kaarten in het Frans en je ontsluiert de geheimen van de liefde. Kortom, dankzij deze bouchée français, je wekelijkse mondvol Frans, evolueer je van ploeterende leerling stilaan tot een levendige spreker. Pas dan begrijp je wat de Fransen bedoelen met Ce qui n’est pas clair, n’est pas français.

Uitbreiding wiskunde (enkel voor economie en Latijn) (1u)

 De leerlingen uit de richtingen economie en Latijn krijgen de mogelijkheid om hun wiskundekennis uit te breiden naar analogie met de leerlingen uit sportwetenschappen en wetenschappen (die 5 uur wiskunde krijgen). Dit biedt de mogelijkheid om ook vanuit deze richtingen in de derde graad beter voorbereid te kiezen voor een wiskundige richting.

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be


Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Atheneum, na instemming met haar pedagogisch project en het schoolreglement... en voor...

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.