Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Atheneum, na instemming met haar pedagogisch project en het schoolreglement... en voor zover gekozen wordt voor een studierichting die nog niet volzet is.
(meer info vind je terug op naarschoolinaalst.be,en meer specifiek de overzichtspagina van het atheneum)

De inschrijvingen op schooldagen gebeuren na afspraak, (tel.: tel:053/46 64 00 ):

  • van 08:30 tot 12:00
  • Van 13:00 tot 16:30 (niet op woensdag)

 Gelieve bij de inschrijving de identiteitskaart van de leerling mee te brengen en indien mogelijk, het laatste rapport. Bij inschrijving is de aanwezigheid van een ouder vereist.

U kan uiteraard bij vragen altijd de school contacteren op het nummer tel:053/46 64 00

 (merk op: op dit moment is het tweede jaar volzet, er kan dus voor geen enkele basisoptie van het tweede jaar ingeschreven worden)

Inschrijvingen eerste leerjaar 2022-2023

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Atheneum, na instemming met haar pedagogisch project en het schoolreglement én voor zover de capaciteit van de school niet overschreden is. De capaciteit en vrije plaatsen zijn terug te vinden vanaf 25 januari op de website naarschoolinaalst.be

Het GO!Atheneum behoort tot het LOP-gebied Aalst (Lokaal Overlegplatform). Alle hieronder vermelde data zijn bekend bij het LOP. De school schrijft chronologisch in.

Er zijn 3 inschrijvingsperiodes:

Periode 1: Start voorrangsperiode voor broers en zussen + kinderen van personeel

Vanaf dinsdag 1 februari 2022 tot en met 25 februari kunnen zich reeds inschrijven

  • de kinderen die reeds een (half-)broer of (half-)zus op onze school hebben
  • de kinderen van personeelsleden van onze school

Periode 2: Start inschrijvingen sociale mix (looptijd = 2 weken)

Van zaterdag 12 maart 2022 9h. tot en met 28 maart 2022 om 16h: Sociale mix-periode: iedereen mag inschrijven! De school schrijft alle kinderen in, maar in deze periode moet de school zich houden aan vooraf afgesproken aantallen voor bepaalde groepen. Het inschrijvingsrecht – in voege sinds 1 september 2012 – wil de sociale mix bevorderen en voorziet in alle scholen binnen een LOP-gebied een voorrangsperiode voor indicatorleerlingen.

Indicatorleerlingen zijn:

  • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs;
  • kinderen uit gezinnen die vorig schooljaar recht hadden of dit schooljaar recht hebben op een schooltoelage;
  • kinderen van ouders die behoren tot de trekkende bevolking;
  • kinderen die buiten het gezinsverband leven.

Eens de maxima van indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen bereikt zijn, wordt elke nieuwe inschrijving van leerlingen die wensen in te schrijven, geregistreerd als een uitgestelde inschrijving, dit in chronologische volgorde.Wanneer deze voorrangsperiode voorbij is, worden deze uitgestelde inschrijvingen omgezet in gerealiseerde inschrijvingen.

Periode 3: Vanaf dinsdag 29 maart vrije inschrijvingen

Tijdens deze periode worden alle kinderen ingeschreven zolang er plaats is.

Wanneer de maximumcapaciteit van de school is bereikt, wordt een inschrijving voor het eerste jaar niet gerealiseerd. Deze leerlingen worden in het inschrijvingsregister genoteerd in chronologische volgorde bij ‘niet gerealiseerde’ inschrijvingen. Plaatsen die nadien vrijkomen worden ingevuld door de niet gerealiseerde inschrijvingen, en dit alweer in chronologische volgorde.

Samengevat:

Broers en zussen + kinderen van personeel

Vanaf 1 februari 2022
Sociale mix: iedereen kan inschrijven

Vanaf zaterdag 12 maart 2022

Vrij inschrijvingen

Vanaf dinsdag 29 maart 2022

 

Gelieve bij de inschrijving de identiteitskaart van de leerling mee te brengen en indien mogelijk, het laatste rapport.Bij inschrijving is de aanwezigheid van een ouder vereist.

U kan uiteraard bij vragen of voor een afspraak de school altijd contacteren op het nummer 053/46 64 00.

Pin It
 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be
tel. GM voor 1e tot 4e jaar: 053/46.64.03
tel. BP voor 5e en 6e jaar: 053/46.64.06


Welkom bij het Go! Atheneum Aalst
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site. Deze kan je niet weigeren als je op de site verder surft:
  • De sesie-cookie van deze site
  • De cookie om bij te houden of je al dan niet toestemming geeft voor cookies
Andere cookies verhogen het gebruikersgemak.
U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.