Het eerstejaar voor volgend schooljaar 2020-2021 is volzet. Alle plaatsen zijn ingenomen.

Indien men zoon/dochter nog wil inschrijven, komt hij/zij op de wachtlijst terecht. Hiervoor mag men de school contacteren..

Deel dit artikel:
FaceBook  Twitter

We zijn trots dat een leerling van onze school volgend jaar bij AA Gent mag spelen en wensen Mathéo veel succes

Voor meer info, zie https://sporza.be/nl/2020/04/21/aa-gent-plukt-toptalent-parmentier-weg-bij-ter-ziele-gegane-sp~1587462927119/

Deel dit artikel:
FaceBook  Twitter

Afgelopen donderdag kwam de infomobiel van TeGek?! naar onze school. In deze kleurrijke bus kregen leerlingen uit het derdejaar een uiteenzetting over en een getuigenis van psychische problemen.

We doen dit om het taboe te overstijgen en psychische klachten bespreekbaar te maken. Ook de mentale gezondheid moeten we verzorgen en niet negeren of verdringen.

Deel dit artikel:
FaceBook  Twitter
olympiade

Net zoals vorige jaren namen verschillende leerlingen deel aan de Wiskunde Olympiade. Twee leerlingen scoorden zo goed op de Vlaams Wiskunde Olympiade dat ze mee mogen doen aan de tweede ronde. Bij de juniors haalden zes leerlingen de tweede ronde.

We duimen alvas voor hun. Wie de oefeningen die onze leerlingen werden voorgeschoteld eens wil uitproberen, hier de linken voor de vragen van de eerste ronde van de VWO en JWO.

Deel dit artikel:
FaceBook  Twitter

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Atheneum, na instemming met haar pedagogisch project en het schoolreglement.

Het GO!Atheneum behoort tot het LOP-gebied Aalst (Lokaal Overlegplatform). Alle hieronder vermelde data en aantallen zijn bekend bij het LOP. De school schrijft chronologisch in.

Er zijn 3 inschrijvingsperiodes:

Periode 1: Start inschrijvingen voorrangsgroepen

       Vanaf maandag 3 februari 2020 tot vrijdag 13 maart 2020 kunnen zich reeds inschrijven

  • de kinderen die reeds een (half-)broer of (half-)zus op onze school hebben
  • de kinderen van personeelsleden van onze school

Periode 2: Start inschrijvingen sociale mix

Vanaf zaterdag 14 maart 2020 tot zaterdag 28 maart 2020 sociale mix: iedereen mag inschrijven! De school schrijft alle kinderen in, maar in deze periode moet de school zich houden aan vooraf afgesproken aantallen voor bepaalde groepen. Het inschrijvingsrecht – in voege sinds 1 september 2012 – wil de sociale mix bevorderen en voorziet in alle scholen binnen een LOP-gebied een voorrangsperiode voor indicatorleerlingen.

Indicatorleerlingen zijn:

  • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs;
  • kinderen uit gezinnen die vorig schooljaar recht hadden of dit schooljaar recht hebben op een schooltoelage;
  • kinderen van ouders die behoren tot de trekkende bevolking;
  • kinderen die buiten het gezinsverband leven.

Tot 31 maart kunnen we tot maximum 40 indicatorleerlingen inschrijven en tot maximum 95 niet-indicatorleerlingen.

Eens deze maxima bereikt zijn, wordt elke nieuwe inschrijving van leerlingen die wensen in te schrijven, geregistreerd als een uitgestelde inschrijving, dit in chronologische volgorde.Wanneer deze voorrangsperiode voorbij is, worden deze uitgestelde inschrijvingen omgezet in gerealiseerde inschrijvingen. voor zover het maximumaantal van 135 leerlingen niet bereikt is.

Periode 3: Vanaf maandag 30 maart vrije inschrijvingen

Tijdens deze periode worden alle kinderen ingeschreven zolang er plaats is.

Wanneer de maximumcapaciteit van 135 is bereikt, wordt de inschrijving niet gerealiseerd. Deze leerlingen worden in het inschrijvingsregister genoteerd in chronologische volgorde bij ‘niet gerealiseerde’ inschrijvingen. Plaatsen die nadien vrijkomen worden ingevuld door de niet gerealiseerde inschrijvingen, en dit alweer in chronologische volgorde.

Samengevat:

Broers en zussen + kinderen van personeel

Vanaf 3 februari 2020
Sociale mix: iedereen kan inschrijven

Vanaf zaterdag 14 maart 2020

School is open op zaterdag 14 maart van 9h. tot 12h.!

Vrij inschrijvingen

Vanaf maandag 30 maart 2020

 

Gelieve bij de inschrijving de identiteitskaart van de leerling mee te brengen en indien mogelijk, het laatste rapport.Bij inschrijving is de aanwezigheid van een ouder vereist.

Op onze INFOAVOND van woensdag 19 februari 2020 om 18u30 kunt u onze school bezoeken. Op die dag krijgt u info over onze werking, lessentabellen, kan u de klassen bezoeken,kunt u kennismaken met leerkrachten, opvoeders, leerlingenbegeleiders, ...

Op zaterdag 14 maart is de school open voor inschrijvingen van 9u tot 12u.

Onze jaarlijkse OPENDEURDAG gaat door op zaterdag 28 maart van 14u tot 17u30. Ook op die dag kan u inschrijven.

U kan uiteraard bij vragen of voor een afspraak de school altijd contacteren op het nummer 053/46 64 00.

Deel dit artikel:
FaceBook  Twitter
 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be


Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Atheneum, na instemming met haar pedagogisch project en het schoolreglement. De inschrijvingen...

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.