Inschrijvingen voor het eerste jaar

Dit schooljaar schakelen alle Aalsterse scholen over op een digitaal inschrijvingssysteem. De bedoeling is om ouders en leerlingen te verzekeren van een plaats in het secundair onderwijs zonder dat er lange wachtrijen zijn. Ook in onze school zal u voor een inschrijving eerst digitaal moeten aanmelden.

Digitaal aanmelden

De inschrijvingen voor het eerste jaar gebeuren via een digitaal aanmeldingssysteem georganiseerd door het LOP (lokaal overlegplatform) van de scholen van Aalst.

De aanmeldingsperiode voor inschrijvingen loopt van 27 maart 2023 om 13.00 u. tot en met 21 april 2023 om 16.00 u.

Wie zijn/haar kind wil inschrijven in het Go! Atheneum Aalst, meldt zich aan op de website www.naarschoolinaalst.be

Voorrangsgroepen

Heeft uw kind een (stief-, half-)broer/ (stief-, half-)zus op onze school, of als u een personeelslid bent van het atheneum, meldt u zich aan zoals alle andere ouders, maar uw kind is zeker van een plaats op het atheneum. Er zijn geen andere voorrangsgroepen.

Bij de toewijzing van de school zullen, na de toekenning van de plaatsen aan de voorrangsgroepen, zoveel mogelijk andere kinderen de school van hun eerste keuze toegekend krijgen.

Toekenningscriteria

De toekenning gebeurt op basis van 1) schoolvoorkeur en 2) toeval (indien er meer kandidaten dan plaatsen zijn).

Belangrijk: het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt (tussen 27 maart 2023 om 13.00 u. en 21 april 2023 om 16.00 u.) heeft geen enkele invloed op de toekenning van de vrije plaatsen. Het is uiteraard wel noodzakelijk dat u zich aanmeldt binnen de bovenvermelde periode

Resultaat aanmelding

Het LOP (Lokaal overlegplatform van de scholen van) Aalst maakt de resultaten van de aanmelding bekend op 2 mei 2023. U krijgt dan via mail een ticket waarmee u in de toegewezen school een afspraak kunt maken om uw kind effectief in te schrijven.

Uiteindelijke inschrijving

Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich fysiek daarna op het atheneum inschrijven vanaf 16 mei 2023. Met je ticket/bericht kan je je komen inschrijven op  woensdag 24 mei (13u30 -16u30) in de namiddag en op zaterdag 27 mei (9u - 12u) in de voormiddag.

Heeft uw kind geen plaats in de school van uw voorkeur of heeft u uw kind niet aangemeld, dan kunt u vanaf 16 mei 2023 een afspraak maken in een school waar nog vrije plaatsen beschikbaar zijn: op 16 mei 2023 starten immers de vrije inschrijvingen.

Kennismaking met het atheneum

Veel informatie over het eerste jaar kan je alvast terugvinden in de infobrochure voor de middenschool op deze site.

Inschrijvingen voor het 2de tot en met 6de jaar 2023-2024

Voor deze inschrijvingen neem je best contact op met de school op het telnr. 053/46.64.00 Er zal dan een afspraak gemaakt worden voor ofwel op woensdag 24 mei (13u30 -16u30) in de namiddag ofwel op zaterdag 27 mei (9u - 12u) in de voormiddag.

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be
tel. GM voor 1e tot 4e jaar: 053/46.64.03
tel. BP voor 5e en 6e jaar: 053/46.64.06


Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.