Beheer:

Het beheer van het inhoudelijke is in samenspraak met de schooldirectie. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuistheden, onvolledigheden of na verloop van tijd verouderde gegevens bevat.

Noch de beheerders of de schooldirectie kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Bij vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de schooldirectie. Technische problemen of suggesties kunt u mailen naar de webmaster.

Publicatie schoolfoto’s:

Voor het publiceren van foto’s van leerlingen op een website heeft de directie de toelating van de ouders nodig (of de leerling als die meerderjarig is) die gevraagd wordt bij de inschrijving. Indien hij/zij niet wenst dat een specifieke foto gepubliceerd wordt, kan hij/zij u verzet aantekenen bij de directie.

Uiteraard verbinden wij er ons als school toe om erover te waken dat de gepubliceerde foto’s het kind noch de ouders in verlegenheid kunnen brengen. Ziet u een foto liever niet online staan, stuur dan de foto-url en de reden waarom u die foto wilt laten verwijderen naar de directie (of gebruik het contact-formulier gericht aan de webmaster en vermeld duidelijk dat het gaat om het verwijderen van gegevens op de site). We zorgen er dan voor dat de bewuste foto zo snel mogelijk van de schoolsite verdwijnt.

Privacy policy:

We respecteren uw privacy als u gebruikmaakt van onze website. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke eisen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Hyperlinks en verwijzingen:

Verwijzingen naar externe websites vallen buiten de controle van het beheer. De school geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, ook al wordt deze voor publicatie grondig nagekeken. De schooldirectie, noch de beheerders kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld voor informatie op websites van derden.

Het wordt aanbevolen enkel hyperlinks naar de startpagina of hoofdrubrieken te leggen. Het gebruik van afbeeldingen van deze website d.m.v. in-line linking, hot-linking, framing of op andere manieren is verboden.

Intellectuele eigendomsrechten:

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de schooldirectie en de beheerders de op deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De videoclips mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt of verkocht. U mag de videoclips niet bewerken om er afgeleide werken van te maken. Wilt u toch beeldmateriaal gebruiken dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben van de beheerders. 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site worden ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze cookies helpen bij het verhogen van het gebruikersgemak op de site en verhogen ook de veiligheid van de site. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker na te gaan.

Internetbrowsers zoals Internet Explorer, Firefox of Chrome laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Opgelet: U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

 

 

Go! Atheneum,
Graanmarkt 14, 9300 Aalst
Bauwensplein 13, 9300 Aalst
tel.: 053/46 64 00
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be
tel. GM voor 1e en 2e jaar: 053/46.64.03
tel. GM voor 3e jaar: 053/46.64.01
tel. GM voor 4e jaar: 053/46.64.02
tel. BP voor 5e en 6e jaar: 053/46.64.06


Welkom bij het Go! Atheneum Aalst
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site. Deze kan je niet weigeren als je op de site verder surft:
  • De sesie-cookie van deze site
  • De cookie om bij te houden of je al dan niet toestemming geeft voor cookies
Andere cookies verhogen het gebruikersgemak.
U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.