Beheer:

Het beheer van het inhoudelijke is in samenspraak met de schooldirectie. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuistheden, onvolledigheden of na verloop van tijd verouderde gegevens bevat.

Noch de beheerders of de schooldirectie kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Bij vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de schooldirectie. Technische problemen of suggesties kunt u mailen naar de webmaster.

Publicatie schoolfoto’s:

Voor het publiceren van foto’s van leerlingen op een website heeft de directie in principe de toelating van de ouders nodig. We kiezen hier voor de impliciete toestemming, wat betekent dat we ervan uitgaan dat de ouder er stilzwijgend in toestemt dat er foto’s van zijn kind(eren) op onze schoolsite gepubliceerd (kunnen) worden. Indien hij/zij dit niet wenst, kan hij/zij u verzet aantekenen bij de directie.

Uiteraard verbinden wij er ons als school toe om erover te waken dat de gepubliceerde foto’s het kind noch de ouders in verlegenheid kunnen brengen. Ziet u een foto liever niet online staan, stuur dan het foto-url en de reden waarom u die foto wilt laten verwijderen naar de directie. We zorgen er dan ook voor dat de bewuste foto zo snel mogelijk van de schoolsite verdwijnt.

Privacy policy:

We respecteren uw privacy als u gebruikmaakt van onze website. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke eisen, conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Hyperlinks en verwijzingen:

Verwijzingen naar externe websites vallen buiten de controle van het beheer. De school geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, ook al wordt deze voor publicatie grondig nagekeken. De schooldirectie, noch de beheerders kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld voor informatie op websites van derden.

Het wordt aanbevolen enkel hyperlinks naar de startpagina of hoofdrubrieken te leggen. Het gebruik van afbeeldingen van deze website d.m.v. in-line linking, hot-linking, framing of op andere manieren is verboden.

Intellectuele eigendomsrechten:

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de schooldirectie en de beheerders de op deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De videoclips mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt of verkocht. U mag de videoclips niet bewerken om er afgeleide werken van te maken. Wilt u toch beeldmateriaal gebruiken dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben van de beheerders. 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Internetbrowsers zoals Internet Explorer, Firefox of Chrome laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Opgelet: U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

Door het gebruik van deze site verklaart de gebruiker zich akkoord met deze bepalingen. 

 

Go! Atheneum, Graanmarkt 14,
9300 Aalst,
tel.: 053/76 96 20
E-mail: atheneum@atheneumaalst.be


Inschrijvingen eerste leerjaar schooljaar 2018-2019

Inschrijvingen eerste leerjaar schooljaar 2018-2019

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Atheneum, na instemming met haar pedagogisch project en het schoolreglement. In het...