Graanmarkt 14, 9300 Aalst | tel.: 053/76 96 20    

opendeur_infodag02


Inschrijvingen 2015-2016

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Atheneum, na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. In het eerste leerjaar kunnen we volgend schooljaar 130 leerlingen inschrijven. Het Atheneum behoort tot het LOP gebied Aalst (Lokaal Overlegplatform). Alle hieronder vermelde data en aantallen zijn bekend bij het LOP.


  • Vanaf 2 februari 2015 tot 6 maart 2015 kunnen de kinderen die een (half)zus of (half)broer op onze school hebben en de kinderen van personeelsleden van het Atheneum, ingeschreven worden.
  • De voorrangsperiode voor indicatorleerlingen loopt van 7 maart 2015 tot 21 maart 2014.
  • Vanaf maandag 23 maart 2015 staan de inschrijvingen open voor iedereen.


meer infoLeerlingen van 3huwe proeven van het kleuteronderwijs

 In het kader van de lessen gedragswetenschappen en onderzoekscompetenties draaiden de leerlingen een hele dag mee in de 3de kleuterklassen van onze basisschool Atheneum.


Zij kregen op die manier de mogelijkheid om kennis te maken met de specifieke kenmerken van deze ontwikkelingsfase, de soorten spel en spelactiviteiten, de organisatie van een lokaal in het kleuteronderwijs, hoekenwerk, etc…


Sommigen onder hen ontpopten zich als ware kleuteronderwijzers! Getalenteerde toekomstige collega's verzekerd!

(klik op de afbeelding om de foto in groter formaat te zien)

Interscholenwedstrijd zwemmen op 07 februari 2015
We behaalden in totaal maar liefst 11 medailles. Met de marathon (ploeg) behaalden we een welverdiende derde plaats. Onze verdienstelijke deelnemers: Anaïs Duyvejonck, Jordi Van Bossuyt, Yorben Willems, Isaure Lelièvre, Sepp
Bezoek CRG en workshop “kanker van A tot Z”
 Het krijgen van kinderen. Voor vele koppels een evidentie, maar bij ongeveer 10% heeft de natuur een handje hulp nodig. Het centrum voor reproductieve geneeskunde te Jette is het grootste fertiliteitcentrum van België en
 Leerlingen aan de slag met iPads
In de klas gaan de leerlingen steeds vaker aan de slag met iPads. Dankzij de goede wifiverbinding op onze school kunnen de leerlingen snel de gewenste informatie vinden. Ook apps en videotoepassingen bieden de mogelijkheid
Het leerkrachtenteam verlengt zijn voetbaltitel
Als afsluiter van het middagsporttornooi voetbal, dat doorging in de loop van het eerste semester, stond in februari de finale voor de tweede en derde graad op de kalender. Net zoals vorig jaar werd het een strijd tussen de
EMA 2 van het 2de jaar
In het kader van de lessen natuurwetenschappen, en de vakoverschrijdende eindtermen brachten we op donderdag 5 februari met alle leerlingen van het tweede leerjaar een bezoek aan het Natuur- en milieucentrum De Bourgoyen en aan
 

X