Graanmarkt 14, 9300 Aalst | tel.: 053/76 96 20    

Inschrijvingen 2015-2016

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Atheneum, na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. In het eerste leerjaar kunnen we volgend schooljaar 130 leerlingen inschrijven. Het Atheneum behoort tot het LOP gebied Aalst (Lokaal Overlegplatform). Alle hieronder vermelde data en aantallen zijn bekend bij het LOP.


  • Vanaf 2 februari 2015 tot 6 maart 2015 kunnen de kinderen die een (half)zus of (half)broer op onze school hebben en de kinderen van personeelsleden van het Atheneum, ingeschreven worden.
  • De voorrangsperiode voor indicatorleerlingen loopt van 7 maart 2015 tot 21 maart 2015.
  • Vanaf maandag 23 maart 2015 staan de inschrijvingen open voor iedereen.


meer infoAfscheid van zesdejaars in De Werf

Op donderdag 25 juni vond de plechtige proclamatie van onze laatstejaars plaats in CC De Werf. Een prachtige locatie voor een stijlvolle avond!


De leerlingen zorgden zelf voor een afwisselend programma van muzikale intermezzo's en zelfgeschreven reflecties op hun Atheneumjaren.


De proclamatie eindigde met  het opgooien door de laatstejaars van hun afstudeerhoedjes. Een mooie periode in hun leven werd daarmee afgesloten.


We wensen hen veel succes om hun dromen in de toekomst te verwezenlijken.


Vrije ruimte: sportmix
Dit schooljaar waren er alweer veel leerlingen die vol enthousiasme gekozen hebben voor de module sportmix. Het doel was om zoveel mogelijk verschillende sportdisciplines aan te bieden en de leerlingen ook op sporttechnisch
Leerkrachten winnen bloedstollende KA Allstar Games!
We gaan even een jaar terug in de tijd… De leerkrachten hadden net de 6e jaars vlot verslaan in de prestigieuze KA Allstar Games. Veel tijd was er echter niet om te genieten want de toenmalige 5e jaars wisten toen al zeker,
Bezoek beroepenhuis Gent
Op dinsdag 2 juni trokken onze leerlingen van 1D in kader van ‘Natuur Techniek’ naar het beroepenhuis in Gent. Ze ontdekten er een waaier van beroepen en informatie over studierichtingen. Vooral de technische en
Biotoopstudie Graanmarkt
Het tweede jaar mocht zich wagen aan een biotoopstudie. Als biotoop werd eenvoudigweg, maar daarom niet minder , de Graanmarkt genomen. Op het programma stond: Bepalen van het microklimaat. Meten van abiotische factoren
600 euro voor S.O.S. Nepal
De aardbevingen in Nepal eisten duizenden doden en miljoenen mensen zijn gewond, dakloos of in gevaar door ziekte, tekort aan medische hulpverlening, basishygiëne, voedsel en drinkbaar water. Deze schrijnende toestanden zijn